[Toàn quốc] DH-HAC-HFW1400R Lắp đặt camera Dahua

Discussion in 'Thiết bị camera giám sát, an ninh, chống trộm, cản' started by trandiu, May 3, 2017.

 1. trandiu

  trandiu New Member

  Tư vấn lắp đặt camera quan sát Dahua
  data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxESEhISEBIVFRAVFRcYEBUVFRUXFRcVFRUWFhUSExgYHSggGBonGxUWIjEhJykrLi4uFx81ODMsNygtLisBCgoKDg0NGRAQGismGSU3LS0rLS43Ky0tNzc3MjA4LSs3Kyw3Nzc3LS4wNDcuLTc3NzQ3NzgvMCsrLzc3Ky03Lf/AABEIAL4BCgMBIgACEQEDEQH/xAAcAAEAAgIDAQAAAAAAAAAAAAAABAUDBgECBwj/xABEEAABAwIDBAYGCAUDAwUAAAABAAIDBBESITEFQVFxBhMiYYGRMkJSobHBBxRicrLR4fAjM4KSwnOi8RUk0xZDU5PS/8QAGAEBAQEBAQAAAAAAAAAAAAAAAAECAwT/xAAlEQEBAAEDAgUFAAAAAAAAAAAAAQIDESEEURJBYZHwIjFxsdH/2gAMAwEAAhEDEQA/APcURQNtbUjponSyXsLBrWi7nuOTWMG9xKlu3NXHG5WYyc1PRea9I+ljKdzG7QlmE8oBioKL+aGk2HWyAhxceAc0a2BWPo30qoamp+qwfXqOsscDalz3NcWjGWOjfK8Xwi9iGm17FZ8Vvk63TwnFy59OZ7/yX0enIvL+km156mtpaSKSSJwOGoEMj2DGXnrBdpBIaxhcL7nLVpOngG2p5p6udmz4HPbHCySTBK6ICFrBGDhdififc5dnMqYakyt28m9fpstHHC5XnLnb9e73lFpey/pLop6SprGtlaymt1rHtYJO1kzDZ5acRyHa11sskf0h0p2c7aZinbTh+BrXNj615xiPsAPw2xE6uHoldHmbgi1GT6Q6JlDFXzl8MU1+pY8N659iR2WscRbK972sRe11VU30u0ZkijmpqynEpGB80TGss42DsnkltyMwCEHoaIiAiIgIiICIiAiIgIiICIiAiIgIiICIiAiIgIiIC1HbTse1aGJ/8tkcsrBudLYtHMtAJC25UnSTo8KoRubIYqiI4oJWi5aTa4I3tNhksaktnD0dLnjjqfVxLLN+28s3eTM6bT1m0J4aieakZG57YIKWmbJVPc12ENLyxzmOw3uchnuUX6Jmtkr6vaVQ9/VU7HPD53F8l5iWR4nn0nCNr25cRbcF7DSR7RGUn1Vx0Mg60E95Zb3YlaU0Dw20rw917k4Q1vJrc7DmSe9WW1zywmN5sv4+fOzyekqnxN2jtmRhY1schpcWWKWU4Y7cQLtbf7RVF0TYyi2DXV7wDNVF0FO4gE4T/ByJ+2ZXHiGBe+FgOouuOrbpYW3Cyzp6fgmzr1XU3X1PFZtOJJ2kfN1fRyU2waezSBW1RlldbIRxNIgYTwcQHjxWTpFtp1VSbL2XS080TQI+1K23WyuvE2RgGseN0hxG1zuyX0fZcrezzvE+mPSiWkrINkseKShhjiYZvq4mle3qwcUbXB1wTZmQvcE56KjgonV+3KeFz6uWKN7XPdWfzMMY65/YsBE1xDW4QAbEE56fQ5aOGmi5QERYpKhjfSc0cyFUZUUN204h61+QKxnazNwcfL80Fgirf+q8Ge/9Fx/1Q+wP7v0QWaLqx1wDxF1AO0jnZotc2z3A2vogsUVeNpfY9/6LsNpN3tPuQTkUVu0I+JHMH5LKypYdHDzzQZUREBERAREQEREBERAREQEREBERAREQERcPdYE8AgwVlbHELyOtwG88gqOo6ROOUbQ0cXZny0HvVBNVOlcXvNyfcNzR3LvGgnyVkj/Se4917DyGS4YsLFmagytWVqxNWVqDuF3C6BdwgYBwHku64C5QF1K7LqUHUrG5ZCujkHVs7m+i4jkcvJSIttvb6YDh5H8lDeo8iDaaLaEcvontb2nI/qpa8+kkLSHNJDhmCNQVu+zKgyRRvORc0E899kEpERAREQEREBERAREQEREBERAXDhcELlEHmsIUpiwBvaNuJ+KlxQHebcvzP5BBkYuzJm7nAngO0fIZruymZvbfhi7VuWK9lMYgjseTo15/pLfx2WVuP/43DmWfJxUhqyNQRgyX2GeMjvkwrs0SXtaO+8dY4n8C42hMWhutnOsbGxPZc4MB3YnANv3qtjZNZ2RHYAY04BaR53WthAF9wugtQ2TcI/73f/lc4JfZZ/e4f4KsggkY4FlxY4bdmxjiZle+mJ3xXeN9ThvaTJgbq25e9xLpN+TRlayCfhl9hn/2O/8AGuCXjWMn7rmH8RC42S2UNf1pN8ZwB1rhotbMeKmlBAMh3sePAO/ASsT6lg1OH74LPxWViVjcUEFxuLjMcVHlUuWmYbnCAeIyd5jNRJYCPRceTs/fr5koINTot02EP+3h/wBNvvF1pNTfQix8weR/4W87HFoIP9Jn4QgmIiICIiAiIgIiICIiAiIgIiICIiDRKmExyPYdQ4+RzB8rLvGVbdKqX0JR91/xafiPJUjHoJrCs7SoTHrM1yCY1yyNcozHLmSYN57kEpzhY4rW3305KOapgFmtFuFgB5KDJMTqsEk4HpEDmQEFga0ew1ZY9pN0Lbcs1RGvj9sLs2dp0cDyIQbNHM1wu03/AHvXYla02Yg3BsVaUVeH5Oyd7jy70E5xWJxXLnLC9yDh5UWVyyPeok0iCNUXdZoFy4gAcSTYDzW+UkWBjGey0DyAC1Xo1TdZMXn0Yxf+o5D3XPktvQEREBERAREQEREBERAREQEREBERBG2jT9ZE9nFptz1afOy0KJ69GXn1dHhmlbwe63Im49xQZI3KQwqJGrChgxn7I1/JBkAs0uPojTvPAKuqqoNBc42H7yAUrb1UG2bo1oueZ0Hl8Vqsj3SOxO8BuAQZ6jaMj8m9lv8Au8Tu8FHbDvOZUmKBSGwoIQhXBhVkIUMKCBHO9veOB+RU2GoDswcx5grq+BRXxEG41QbXQ1HWMv6wyd8iuzyqTYdXaQcHdk893v8Air6pjtmNEESUqBUPUyUquqrnIanIcyg3HozT4Kdh3v7Z/q9H/aArVdIow1oaNAAB4Cy7oCIiAiIgIiICIiAiIgIsJqmDLEL92a7slB0Qd0RYpZLIMqKoqNovGlvJRHbYl+z5INiWkdImWqZO/Cf9oHyUubpNKzVrCORHvuq7aG0BUObKGluWBwJv2mm9wd4s8IOIGkkAanRbFBEGNDR4954qr2NFclx3acz+nxWfa+0upaAM5HegN33ndwQaztiYyTPA0Djfw0HlbzXMFOu9PBvOpJJPeTcqfHEgwshWZsKkMiWdkBOgKCGIVz1KsBTHguHQEag+SCtdCo8sCtzEsL4kGu1DTGQ4biL/ACPnb3rdGuDhfcR8VQVNOCCCMjqpeya7/wBp/pAdg+00fMfqg5qWWJChQMxTRDjIy/LECVa7QblfhryUHZRH1hjnEBrMTnE6ANacz42Qbyipf/U9OTZmJ3eG2H+4grINusOjHe5BbIq+LarT6p9ymRyg6IMiIuLoOUREBERAVft5xEDy02ItfliFx5XVgsc8LXtcxwu1wII7ig1anqWjUqaNuRssDvNhcgX7hdUlTRGGUxHMasPFp0PPUeChVOyqQYnTMxOebuBJde1wMtwFz5lFm3m2xnSBrr4A11snWcDY2uAbaZELpLtV59UKioK6lju1jOraTc2YACbAXOHXIAeCuo2Ne3EwhzToQbhEQ56px1AUGWod3KfURWVdUNQQKuW+ql0tG4UrZCMjK7D90tAv5sKhQwGWaOIes4A9w1cfK69A2nRh0Do2i1m9gD7GbQPKyCmoXBkOJ2Qzc493/AWuCR0r3SO1doODfVarLbEn/bMaPXwA8jYuHkolMxBIhjVhTUpPcOP5Ligp8Rz0Gv5KwxdojgAPn80ETadZBSQvnmNmMF3E5nuAHEmwA4kLxjpB9ItbVuIieaeDPCyM2eRxe8Z3+7a3fqtq+nKV/wBWp2gnAZhj4G0by0Hxz8AvH4TkQNVYlTnVkt7meUu4mV5PndXOwunVfSOFpnTRDWOYlwI7nG7mnxt3Fawxh/RSmsFs1r7k4fRXRjb0G0IBNFkdJGn0mOFrtPmPAg71Omp7aZheTfQpI5tTUNBOAsYXDcHXcB7if7QvY3utbmPebfNYqqiaNVdZGdW5OBu08CFsNZDvGm9VFU1BLpqkSxYt5BBHBw1HmFAigLoqp4F8MVv7nAn3MK6bCks6Vm64cPEWPvC2joxS2guR/MJJv7PogcrC/ig0ihfZW0VSOBUDa1H9XnfGPR9KP7rtB4G48FmpwgtqeqA3FWlPtRg1B8lTQRqbHTILZu1YuNvArrLXxuyDgtf2pBGW4HSmM3Bux4Y/skG3I2sRbMKnbsqUdqOse4Yge1heCBfsG2QyO62bR3oskt5bNPORm1xHIqz2JVOkjJfqHEA8QLZnzPktPkDiQ1ly5xs0DeSt02TRmGJrCbuFy48STc27s0RMREQEREFF0pgyik3h2E8nD82jzWm1oe55DRd5JDb+iANXO7hlzJHG69C2zDjheN4GIf0m/wAlqVC0FzjxOHxti+fwQVTtkxtsZp3lx+31bb8GgED4lSIKCSF2OnkcDva4khw4Ovr8lq/S/wCuRVk4YwvZNTD6ucsLDGCZSL54gMTrA72mxsLSPoqnLoJIxI6SNjgWYnh7mYr/AMMubkRliA4HddBu8VX1jbkWdo4cDwUWqGSn1dL2Q9uTrDENx5/mquWcOBGjhqDqO/vHegdF471jT7LXu92H/Jb+tL6FR3nlduay3i5wP+JW6INO6T0uFoA0a+4+6T8sx4KFTBbjtSiErCN+78lqLYnMcWuFiEF9Rsswd+Z8VjqDheDucLeIufePwrPCey3kPgksYcCDp8O8d6Cj6V7DZXUz4X5Xza7UtcM2uHI7uBK+f9ubBqKOTBOwtz7Lxmx3e137K+lqUGwvr8e9c1NFHIC17Q4HUEAg8wckHzCyovw9yy0kMkzxHCx0kh0awXPM7mjvNgvfZOguznHEaWG/+mPhorag2PBAMMUbGN4Na1o8gM1rca39HPRU0UJdJYzyZyEaDKzWNO8NBOe8kra3Ou9rRu7TuWjR4n8JXWvcQwkd1yCbgXFy2zXXNt1vLVd6SOzbk3c7N54n5AaAdyyMr23BHFUFWthWtVziTZuZJyHNBg2DAXyyYd9mg++/hn5L0CKMNAaBYAAAdwyCqej2yepbd3pn3X+auEGmdPI7SQO4tcD/AEkEfiKh0QyVx07j/hwu4SW/uaT/AIqmo3gC5NgNSgtIXBoudFV1u0qia7YP4cXtm+J3LSw8ip1NB12Ryj38Xd3L986bplXy09M98AaJjlGXAlrN7nkAG9mgnTdvQRzsmcZtkjcd4LSL8iHZc7Fc0MzmuzBa9ptIw9+me9p3Hu3EELVuj/SWZ8lFFidJPJM5lSXF+F0YaSZGMOTMu16pGA5WJXoFfTgFrjqMj91xsB5ge9BadHKfFM950Y0BvN98/IH+5bOqno3FaNzvbcT4ABvxBVsgIiICIiAtY2hswQucW/y3uuPsusMvdcfotnWOoha9pa4ZH93CDy/pf0phhojLUQNmDn9WyN7Wlj3dqznBwIAs0nRah0W+lOBrmwzUsdNEXWa6DJjCfWey2nEjPuXoPTXoR9apXU97WOOGS1w14vYvAzAIJB5rxKT6ONqiTqzSE52EgcwxW9rGDa3v7kH0THUte3LkVp+3qgtGNvpNzFt/2e+6tKGB0MMNOwmWdkTI3YQSThaGl7uGm/ir/o90eMZE09jL6jRmGX333u+CDN0PoHRQYpGlskpxOadWi3Zae/U+KvURAUHamzxK3LJ49E/4nuU5EGu0DzYscLOacwdf3+iyTm9m8czyG798FZVtCHnE3syDQ7j3O4hV+E4u0LOtpyOoO8ZoOzRZeLfSF9J05kkgoH9XFGS18rbY3uabOwE+i0G4uMza9wvaZBkV8rbd2TJS1EkEgIcxxAv6zc8Mg4gjNBYVHSKXqmR3kM2RdP18peRmbZuyOmYOgW3dAum9YzOaR0tPisGSEvcGjVzHntXvuJIy3arzIMzyOeg8dy3WgjETI42guebNa1ubnPO5veSqPoCCZr2tew3a4AtPcVyzI23H4/v4KF0dpHRU0Mb/AEmsaDwuGgG3dcKc85iwJO4DU5EfPVQY66fAw8TkPFSNibMwDrJB/EOg9kcOfFZqPZ/aEkti/wBUeqzlxPerFAREQVnSOiM1O9rRd4s5nNpvYcxceK862bWda4+w02A4uGpPj8F6wtY6QdGwSZqZoEpJMjRYdZf1hux/FBzRvAYPMrR+n3SjZjGup6vFKTZxjitjZvY/FiGE2zte9jpYrZKGbGOrdk5h7TTke64P70Xzn0hoKhtXKydj/rDpHG1iS8ucbOZ7QO6yD23oLtDZz4DNTdYTA0xkTnFLGwkvwN9UNJzu3WwuTYW2gUr57Nbq4tc47mtBB8dLd91o/wBFfQ6engmdOwtmqMNoj6TGNDsPWD1XEuOR0Fr2NwPW9kbPELA3V1hiPIWAHcglU8IY1rW6AWCyIiAiIgIiICIiAsElHE70o2Hm0FZ0QdIomtFmgAcAAB7l3REBERAREQF1kjDhZwuP3muyIIb6L2T4HP3rX+kvQunrWhtRE1xHouBs5v3XCxHLRbYiDx8fQpAH4mTVAG4Yoz7y262vo90Cp6V2NjC6W1uskdifbeAT6I7gAt1RBCZRHefL8z+SkxQtb6ItxO88zvWREBERAREQEREEaqoIpLGRgJGjtHDk4ZhY49mMboX24Yz8dVNRB0iia0WaAB+9V3REBERAREQEREBERAREQEREBERAREQEREBERAREQEREBERAREQEREBERAREQEREBERB/9k= ​


  Camera quan sát Dahua là một trong những sản phẩm bán chạy nhất hiện nay, nếu như bạn đang có ý định sở hữu một bộ camera của thương hiệu này những chưa chọn sản phẩm phù hợp thì hãy tham khảo ngay những gợi ý dưới đây. DH-HAC-HDW1400M

  Xác đinh mục đích lắp đặt: lắp đặt cho gia đình, văn phòng hay dự án….

  Xác định vị trí lắp đặt thực tế: dựa vào sơ đồ dự án lắp đặt để thông kê số camera cần thiết.

  Xác định đối tượng giám sát và phạm vi giám sát.

  Xác định chi phí lắp đặt camera: tính tổng chi phí lắp đặt và cân bằng tài chính với mức chi phí bạn có thể chi ra.

  Những bước trên nói khó thì không khó, bảo dễ cũng không dễ. Nếu bạn vẫn còn đang chưa biết làm gì thì có thể tham khảo thêm một số trường hợp dưới đây để làm ví dụ.  Trường hợp 1: Lắp đặt camera quan sát cho gia đình.

  Đối với việc lắp đặt camera quan sát cho gia đình tạm thời chia ra thành hai trường hợp nhỏ:

  Lắp đặt camera quan sát chống xâm nhập và quan sát an ninh trong nhà: Trường hợp này thông thường bạn chỉ cần lắp một số những vị trí có góc quan sát rộng bao quát và trọng yếu như khu vực ra vào (cổng, cửa, ban công, sân vườn và tương bao), lối đi lại (hành lang, cầu thang…) để tiện cho việc quan sát. Vì để chống đột nhập nên khi lắp đặt các bạn cần chọn các sản phẩm camera có chất lượng phân giaỉ cao để phòng trường hợp có thể dùng hình ảnh ghi lại thiết bị làm bằng chứng hỗ trợ khi cần.

  Lắp đặt camera quan sát người già và trẻ nhỏ: Vì đây là các đối tượng rõ ràng nên bạn chỉ cần khoanh vùng khu vực thường xuyên sinh hoạt để bố trí camera quan sát là được. DH-HAC-HDW1400R  Trường hợp 2: Lắp đặt camera quan sát cho văn phòng và cửa hàng.

  Với lắp đặt cho những trường hợp trên thì việc xác định nên chọn hệ thống camera nào được phân loại bằng yếu tố số lượng. Nói một cách đơn giản việc lắp đặt camera cho văn phòng, cửa hàng hay một chuỗi văn phòng, cửa hàng. DH-HAC-HDW1400R-VF  Trường hợp 3: Lắp đặt camera cho các dự án.  Việc chọn lắp đặt loại camera quan sát Dahua nào cho phù hợp phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau cả về chủ quan và khách quan. Những gợi ý trên chỉ mang tính chất tham khảo. Nếu bạn muốn tìm hiểu rõ hơn hãy gọi ngay cho chúng tôi nhận được tư vấn chi tiết nhất. DH-HAC-HDW1400EM

  Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất.

  Công ty TNHH QUESTEK Việt Nam

  Trụ sở tại Tp. Hồ Chí Minh

  Địa chỉ : 278 Luỹ Bán Bích, Phường Hoà Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

  Điện thoại : (08) 3973 2222 – 3973 3533

  Hotline: 1900 7144

  Hotline Kĩ thuật: 0932.685.888

  Email : info@questekvietnam.vn
   

Share This Page