Tư vấn lắp đặt camera quan sát Dahua
[img]data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxESEhISEBIVFRAVFRcYEBUVFRUXFRcVFRUWFhUSEx gYHSggGBonGxUWIjEhJykrLi4uFx81ODMsNygtLisBCgoKDg0N GRAQGismGSU3LS0rLS43Ky0tNzc3MjA4LSs3Kyw3Nzc3LS4wND cuLTc3NzQ3NzgvMCsrLzc3Ky03Lf/AABEIAL4BCgMBIgACEQEDEQH/xAAcAAEAAgIDAQAAAAAAAAAAAAAABAUDBgECBwj/xABEEAABAwIDBAYGCAUDAwUAAAABAAIDBBESITEFQVFxBhMiYY GRMkJSobHBBxRicrLR4fAjM4KSwnOi8RUk0xZDU5PS/8QAGAEBAQEBAQAAAAAAAAAAAAAAAAECAwT/xAAlEQEBAAEDAgUFAAAAAAAAAAAAAQIDESEEURJBYZHwIjFxsd H/2gAMAwEAAhEDEQA/APcURQNtbUjponSyXsLBrWi7nuOTWMG9xKlu3NXHG5WYyc1PRe a9I+ljKdzG7QlmE8oBioKL+aGk2HWyAhxceAc0a2BWPo30qoam p+qwfXqOsscDalz3NcWjGWOjfK8Xwi9iGm17FZ8Vvk63TwnFy5 9OZ7/yX0enIvL+km156mtpaSKSSJwOGoEMj2DGXnrBdpBIaxhcL7nLV pOngG2p5p6udmz4HPbHCySTBK6ICFrBGDhdififc5dnMqYakyt 28m9fpstHHC5XnLnb9e73lFpey/pLop6SprGtlaymt1rHtYJO1kzDZ5acRyHa11sskf0h0p2c7aZi nbTh+BrXNj615xiPsAPw2xE6uHoldHmbgi1GT6Q6JlDFXzl8MU 1+pY8N659iR2WscRbK972sRe11VU30u0ZkijmpqynEpGB80TGs s42DsnkltyMwCEHoaIiAiIgIiICIiAiIgIiICIiAiIgIiICIiA iIgIiIC1HbTse1aGJ/8tkcsrBudLYtHMtAJC25UnSTo8KoRubIYqiI4oJWi5aTa4I3tN hksaktnD0dLnjjqfVxLLN+28s3eTM6bT1m0J4aieakZG57YIKW mbJVPc12ENLyxzmOw3uchnuUX6Jmtkr6vaVQ9/VU7HPD53F8l5iWR4nn0nCNr25cRbcF7DSR7RGUn1Vx0Mg60E95 Zb3YlaU0Dw20rw917k4Q1vJrc7DmSe9WW1zywmN5sv4+fOzyek qnxN2jtmRhY1schpcWWKWU4Y7cQLtbf7RVF0TYyi2DXV7wDNVF 0FO4gE4T/ByJ+2ZXHiGBe+FgOouuOrbpYW3Cyzp6fgmzr1XU3X1PFZtOJJ2 kfN1fRyU2waezSBW1RlldbIRxNIgYTwcQHjxWTpFtp1VSbL2XS 080TQI+1K23WyuvE2RgGseN0hxG1zuyX0fZcrezzvE+mPSiWkr INkseKShhjiYZvq4mle3qwcUbXB1wTZmQvcE56KjgonV+3KeFz 6uWKN7XPdWfzMMY65/YsBE1xDW4QAbEE56fQ5aOGmi5QERYpKhjfSc0cyFUZUUN204h6 1+QKxnazNwcfL80Fgirf+q8Ge/9Fx/1Q+wP7v0QWaLqx1wDxF1AO0jnZotc2z3A2vogsUVeNpfY9/6LsNpN3tPuQTkUVu0I+JHMH5LKypYdHDzzQZUREBERAREQEREB ERAREQEREBERAREQERcPdYE8AgwVlbHELyOtwG88gqOo6ROOUb Q0cXZny0HvVBNVOlcXvNyfcNzR3LvGgnyVkj/Se4917DyGS4YsLFmagytWVqxNWVqDuF3C6BdwgYBwHku64C5QF 1K7LqUHUrG5ZCujkHVs7m+i4jkcvJSIttvb6YDh5H8lDeo8iDa aLaEcvontb2nI/qpa8+kkLSHNJDhmCNQVu+zKgyRRvORc0E899kEpERAREQEREBE RAREQEREBERAXDhcELlEHmsIUpiwBvaNuJ+KlxQHebcvzP5BBk YuzJm7nAngO0fIZruymZvbfhi7VuWK9lMYgjseTo15/pLfx2WVuP/43DmWfJxUhqyNQRgyX2GeMjvkwrs0SXtaO+8dY4n8C42hMWhut nOsbGxPZc4MB3YnANv3qtjZNZ2RHYAY04BaR53WthAF9wugtQ2 TcI/73f/lc4JfZZ/e4f4KsggkY4FlxY4bdmxjiZle+mJ3xXeN9ThvaTJgbq25e9xLp N+TRlayCfhl9hn/2O/8AGuCXjWMn7rmH8RC42S2UNf1pN8ZwB1rhotbMeKmlBAMh3seP AO/ASsT6lg1OH74LPxWViVjcUEFxuLjMcVHlUuWmYbnCAeIyd5jNR JYCPRceTs/fr5koINTot02EP+3h/wBNvvF1pNTfQix8weR/4W87HFoIP9Jn4QgmIiICIiAiIgIiICIiAiIgIiICIiDRKmExyP YdQ4+RzB8rLvGVbdKqX0JR91/xafiPJUjHoJrCs7SoTHrM1yCY1yyNcozHLmSYN57kEpzhY4rW3 305KOapgFmtFuFgB5KDJMTqsEk4HpEDmQEFga0ew1ZY9pN0Lbc s1RGvj9sLs2dp0cDyIQbNHM1wu03/AHvXYla02Yg3BsVaUVeH5Oyd7jy70E5xWJxXLnLC9yDh5UWVyy Peok0iCNUXdZoFy4gAcSTYDzW+UkWBjGey0DyAC1Xo1TdZMXn0 Yxf+o5D3XPktvQEREBERAREQEREBERAREQEREBERBG2jT9ZE9n Fptz1afOy0KJ69GXn1dHhmlbwe63Im49xQZI3KQwqJGrChgxn7 I1/JBkAs0uPojTvPAKuqqoNBc42H7yAUrb1UG2bo1oueZ0Hl8Vqsj 3SOxO8BuAQZ6jaMj8m9lv8Au8Tu8FHbDvOZUmKBSGwoIQhXBhV kIUMKCBHO9veOB+RU2GoDswcx5grq+BRXxEG41QbXQ1HWMv6wy d8iuzyqTYdXaQcHdk893v8Air6pjtmNEESUqBUPUyUquqrnIan Icyg3HozT4Kdh3v7Z/q9H/aArVdIow1oaNAAB4Cy7oCIiAiIgIiICIiAiIgIsJqmDLEL92a7 slB0Qd0RYpZLIMqKoqNovGlvJRHbYl+z5INiWkdImWqZO/Cf9oHyUubpNKzVrCORHvuq7aG0BUObKGluWBwJv2mm9wd4s8IO IGkkAanRbFBEGNDR4954qr2NFclx3acz+nxWfa+0upaAM5HegN 33ndwQaztiYyTPA0Djfw0HlbzXMFOu9PBvOpJJPeTcqfHEgwsh WZsKkMiWdkBOgKCGIVz1KsBTHguHQEag+SCtdCo8sCtzEsL4kG u1DTGQ4biL/ACPnb3rdGuDhfcR8VQVNOCCCMjqpeya7/wBp/pAdg+00fMfqg5qWWJChQMxTRDjIy/LECVa7QblfhryUHZRH1hjnEBrMTnE6ANacz42Qbyipf/U9OTZmJ3eG2H+4grINusOjHe5BbIq+LarT6p9ymRyg6IMiIuLo OUREBERAVft5xEDy02ItfliFx5XVgsc8LXtcxwu1wII7ig1anq WjUqaNuRssDvNhcgX7hdUlTRGGUxHMasPFp0PPUeChVOyqQYnT MxOebuBJde1wMtwFz5lFm3m2xnSBrr4A11snWcDY2uAbaZELpL tV59UKioK6lju1jOraTc2YACbAXOHXIAeCuo2Ne3EwhzToQbhE Q56px1AUGWod3KfURWVdUNQQKuW+ql0tG4UrZCMjK7D90tAv5s KhQwGWaOIes4A9w1cfK69A2nRh0Do2i1m9gD7GbQPKyCmoXBkO J2Qzc493/AWuCR0r3SO1doODfVarLbEn/bMaPXwA8jYuHkolMxBIhjVhTUpPcOP5Ligp8Rz0Gv5KwxdojgA Pn80ETadZBSQvnmNmMF3E5nuAHEmwA4kLxjpB9ItbVuIieaeDP CyM2eRxe8Z3+7a3fqtq+nKV/wBWp2gnAZhj4G0by0Hxz8AvH4TkQNVYlTnVkt7meUu4mV5PndX OwunVfSOFpnTRDWOYlwI7nG7mnxt3Fawxh/RSmsFs1r7k4fRXRjb0G0IBNFkdJGn0mOFrtPmPAg71Omp7aZhe TfQpI5tTUNBOAsYXDcHXcB7if7QvY3utbmPebfNYqqiaNVdZGd W5OBu08CFsNZDvGm9VFU1BLpqkSxYt5BBHBw1HmFAigLoqp4F8 MVv7nAn3MK6bCks6Vm64cPEWPvC2joxS2guR/MJJv7PogcrC/ig0ihfZW0VSOBUDa1H9XnfGPR9KP7rtB4G48FmpwgtqeqA3FWl PtRg1B8lTQRqbHTILZu1YuNvArrLXxuyDgtf2pBGW4HSmM3Bux 4Y/skG3I2sRbMKnbsqUdqOse4Yge1heCBfsG2QyO62bR3oskt5bNP ORm1xHIqz2JVOkjJfqHEA8QLZnzPktPkDiQ1ly5xs0DeSt02TR mGJrCbuFy48STc27s0RMREQEREFF0pgyik3h2E8nD82jzWm1oe 55DRd5JDb+iANXO7hlzJHG69C2zDjheN4GIf0m/wAlqVC0FzjxOHxti+fwQVTtkxtsZp3lx+31bb8GgED4lSIKCSF 2OnkcDva4khw4Ovr8lq/S/wCuRVk4YwvZNTD6ucsLDGCZSL54gMTrA72mxsLSPoqnLoJIxI6 SNjgWYnh7mYr/AMMubkRliA4HddBu8VX1jbkWdo4cDwUWqGSn1dL2Q9uTrDENx5/mquWcOBGjhqDqO/vHegdF471jT7LXu92H/Jb+tL6FR3nlduay3i5wP+JW6INO6T0uFoA0a+4+6T8sx4KFTBb jtSiErCN+78lqLYnMcWuFiEF9Rsswd+Z8VjqDheDucLeIufePw rPCey3kPgksYcCDp8O8d6Cj6V7DZXUz4X5Xza7UtcM2uHI7uBK +f9ubBqKOTBOwtz7Lxmx3e137K+lqUGwvr8e9c1NFHIC17Q4HU EAg8wckHzCyovw9yy0kMkzxHCx0kh0awXPM7mjvNgvfZOguznH EaWG/+mPhorag2PBAMMUbGN4Na1o8gM1rca39HPRU0UJdJYzyZyEaDK zWNO8NBOe8kra3Ou9rRu7TuWjR4n8JXWvcQwkd1yCbgXFy2zXX Nt1vLVd6SOzbk3c7N54n5AaAdyyMr23BHFUFWthWtVziTZuZJy HNBg2DAXyyYd9mg++/hn5L0CKMNAaBYAAAdwyCqej2yepbd3pn3X+auEGmdPI7SQO4tc D/AEkEfiKh0QyVx07j/hwu4SW/uaT/AIqmo3gC5NgNSgtIXBoudFV1u0qia7YP4cXtm+J3LSw8ip1NB1 2Ryj38Xd3L986bplXy09M98AaJjlGXAlrN7nkAG9mgnTdvQRzs mcZtkjcd4LSL8iHZc7Fc0MzmuzBa9ptIw9+me9p3Hu3EELVuj/SWZ8lFFidJPJM5lSXF+F0YaSZGMOTMu16pGA5WJXoFfTgFrjqM j91xsB5ge9BadHKfFM950Y0BvN98/IH+5bOqno3FaNzvbcT4ABvxBVsgIiICIiAtY2hswQucW/y3uuPsusMvdcfotnWOoha9pa4ZH93CDy/pf0phhojLUQNmDn9WyN7Wlj3dqznBwIAs0nRah0W+lOBrmwzUs dNEXWa6DJjCfWey2nEjPuXoPTXoR9apXU97WOOGS1w14vYvAzA IJB5rxKT6ONqiTqzSE52EgcwxW9rGDa3v7kH0THUte3LkVp+3q gtGNvpNzFt/2e+6tKGB0MMNOwmWdkTI3YQSThaGl7uGm/ir/o90eMZE09jL6jRmGX333u+CDN0PoHRQYpGlskpxOadWi3Zae/U+KvURAUHamzxK3LJ49E/4nuU5EGu0DzYscLOacwdf3+iyTm9m8czyG798FZVtCHnE3syDQ 7j3O4hV+E4u0LOtpyOoO8ZoOzRZeLfSF9J05kkgoH9XFGS18rb Y3uabOwE+i0G4uMza9wvaZBkV8rbd2TJS1EkEgIcxxAv6zc8Mg 4gjNBYVHSKXqmR3kM2RdP18peRmbZuyOmYOgW3dAum9YzOaR0t PisGSEvcGjVzHntXvuJIy3arzIMzyOeg8dy3WgjETI42guebNa 1ubnPO5veSqPoCCZr2tew3a4AtPcVyzI23H4/v4KF0dpHRU0Mb/AEmsaDwuGgG3dcKc85iwJO4DU5EfPVQY66fAw8TkPFSNibMwDr JB/EOg9kcOfFZqPZ/aEkti/wBUeqzlxPerFAREQVnSOiM1O9rRd4s5nNpvYcxceK862bWda4+ w02A4uGpPj8F6wtY6QdGwSZqZoEpJMjRYdZf1hux/FBzRvAYPMrR+n3SjZjGup6vFKTZxjitjZvY/FiGE2zte9jpYrZKGbGOrdk5h7TTke64P70Xzn0hoKhtXKydj/rDpHG1iS8ucbOZ7QO6yD23oLtDZz4DNTdYTA0xkTnFLGwkvwN9 UNJzu3WwuTYW2gUr57Nbq4tc47mtBB8dLd91o/wBFfQ6engmdOwtmqMNoj6TGNDsPWD1XEuOR0Fr2NwPW9kbPELA 3V1hiPIWAHcglU8IY1rW6AWCyIiAiIgIiICIiAsElHE70o2Hm0 FZ0QdIomtFmgAcAAB7l3REBERAREQF1kjDhZwuP3muyIIb6L2T 4HP3rX+kvQunrWhtRE1xHouBs5v3XCxHLRbYiDx8fQpAH4mTVA G4Yoz7y262vo90Cp6V2NjC6W1uskdifbeAT6I7gAt1RBCZRHef L8z+SkxQtb6ItxO88zvWREBERAREQEREEaqoIpLGRgJGjtHDk4 ZhY49mMboX24Yz8dVNRB0iia0WaAB+9V3REBERAREQEREBERAR EQEREBERAREQEREBERAREQEREBERAREQEREBERAREQEREBERB/9k=[/img]


Camera quan sát Dahua là một trong những sản phẩm bán chạy nhất hiện nay, nếu như bạn đang có ý định sở hữu một bộ camera của thương hiệu này những chưa chọn sản phẩm phù hợp thì hãy tham khảo ngay những gợi ý dưới đây. DH-HAC-HDW1400M

Xác đinh mục đích lắp đặt: lắp đặt cho gia đình, văn phòng hay dự án….

Xác định vị trí lắp đặt thực tế: dựa vào sơ đồ dự án lắp đặt để thông kê số camera cần thiết.

Xác định đối tượng giám sát và phạm vi giám sát.

Xác định chi phí lắp đặt camera: tính tổng chi phí lắp đặt và cân bằng tài chính với mức chi phí bạn có thể chi ra.

Những bước trên nói khó thì không khó, bảo dễ cũng không dễ. Nếu bạn vẫn còn đang chưa biết làm gì thì có thể tham khảo thêm một số trường hợp dưới đây để làm ví dụ.Trường hợp 1: Lắp đặt camera quan sát cho gia đình.

Đối với việc lắp đặt camera quan sát cho gia đình tạm thời chia ra thành hai trường hợp nhỏ:

Lắp đặt camera quan sát chống xâm nhập và quan sát an ninh trong nhà: Trường hợp này thông thường bạn chỉ cần lắp một số những vị trí có góc quan sát rộng bao quát và trọng yếu như khu vực ra vào (cổng, cửa, ban công, sân vườn và tương bao), lối đi lại (hành lang, cầu thang…) để tiện cho việc quan sát. Vì để chống đột nhập nên khi lắp đặt các bạn cần chọn các sản phẩm camera có chất lượng phân giaỉ cao để phòng trường hợp có thể dùng hình ảnh ghi lại thiết bị làm bằng chứng hỗ trợ khi cần.

Lắp đặt camera quan sát người già và trẻ nhỏ: Vì đây là các đối tượng rõ ràng nên bạn chỉ cần khoanh vùng khu vực thường xuyên sinh hoạt để bố trí camera quan sát là được. DH-HAC-HDW1400RTrường hợp 2: Lắp đặt camera quan sát cho văn phòng và cửa hàng.

Với lắp đặt cho những trường hợp trên thì việc xác định nên chọn hệ thống camera nào được phân loại bằng yếu tố số lượng. Nói một cách đơn giản việc lắp đặt camera cho văn phòng, cửa hàng hay một chuỗi văn phòng, cửa hàng. DH-HAC-HDW1400R-VFTrường hợp 3: Lắp đặt camera cho các dự án.Việc chọn lắp đặt loại camera quan sát Dahua nào cho phù hợp phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau cả về chủ quan và khách quan. Những gợi ý trên chỉ mang tính chất tham khảo. Nếu bạn muốn tìm hiểu rõ hơn hãy gọi ngay cho chúng tôi nhận được tư vấn chi tiết nhất. DH-HAC-HDW1400EM

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất.

Công ty TNHH QUESTEK Việt Nam

Trụ sở tại Tp. Hồ Chí Minh

Địa chỉ : 278 Luỹ Bán Bích, Phường Hoà Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : (08) 3973 2222 – 3973 3533

Hotline: 1900 7144

Hotline Kĩ thuật: 0932.685.888

Email : info@questekvietnam.vn