Một số thông tin khi chọn lắp đặt camera không dây

[img]data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxISEBAQEhAVEhUQFRUVFxUVEBUVFRUVFRUWFhUVFR UYHSggGBolGxUWITEhJSkrLi4uFx8zODMsNygtLisBCgoKDg0O FQ8PFS0dFR0tLS0rKysrKy0rLSstLSsrNy03LS0tKzcrKzcrNy 0tNy03LS0tKystKysrLS0rKysrK//AABEIAMwA9wMBIgACEQEDEQH/xAAcAAABBQEBAQAAAAAAAAAAAAAAAQIDBAUGBwj/xABEEAABAwICBgcECAMGBwAAAAABAAIDBBESIQUGMUFRYRMUIn GBkaEHUmKxIzJCcpLB4fBTgtEzQ3OisvEXJCU0NbPS/8QAFwEBAQEBAAAAAAAAAAAAAAAAAAECA//EABoRAQEBAAMBAAAAAAAAAAAAAAARAQISMSH/2gAMAwEAAhEDEQA/APcUIQgEITDK0bwgehQmpbz8k01Q4ILCFW61y9UnWTwCC0hVOs nkjrB5JRbQqfWHfsI6d3H0ClFxCp9O7j6BOZM64zVotITcY4jz Uc0trWsgmQqnTu/YS9YPLyUotIVXrB4BHWTwCtFpCrdZ5eqXrXL1QWEKDrI4FKKhv PyQTIUYnbxTg8cR5oHIQhAIQhAIQhAKGpnwjmVMqGkdre4oIXT k8Sm4imhOWQYilz4oCVAnil8UIUBbmlAQEoQNcbAkmwGZJOQ5r mpNftGh2HrYPNscrm+Dg2xHNbGnv+zq/wDAm/8AW5eI6L/8VpH/ABqP5yq5g93oqlk0bZYnh7Hi7XNNwR3qcN714Lo+d7XaHa17mg vFwHEA3r5AbgbU6oq5P+rfSv7Mgt9I7L/mwMs8sslYPebd6QjvXmGrlH0tATTx1Tax9O+07n1DYXHHYiORz ujDi3IEAWzzFiViasRPNXTRGofSVUMv0rZpJh1gdIHBguS0HBd uE2xXBzupB7Vh70Ye9eR6waOYzTVPStMghm6IvZ1ibMyOfi7WP ENg2EW3KCrYxum5ad7aiSBmFoiifO59m0rMNsDsZsQCTfiSkHs eE81BPUMYWNfIGmU4WA7XHgF47rVpE0tfA+ASsZHBG5kUrpA4E iS3SNeSbgm5BzyXY+y/RbTRMqZHdNJLI54c55cWBhLA25ORuHE/e5JB21jx9EmfFO3JDsUCZ8khJTnbEOQNxngjpORQkugUTc7KRt U73vNREph7lRoRVgOTsue5Wlgv71qaNkLoxfcSPJXBaQhCoFQ0 jtb3K+qGkdre5BVCcEy6MYWRIlUXSI6VBKhRdKjpUEwQFEJUCV AlbTiSKWImwlY9hI2gPaW39V5NpHUivpaSoij6KojlfE5wjbIZ/oy7CWsta3aNwC4r1oSoEqDzOl1HlkgoJ6d+F9KTdlVDJAXObUO lvhAJDbkjPaLG+al/4dVRirC6aDpapzSGgydG0dN0rrvLb8gMPivRxKlEqtHHU2rdaa A6NlNKIuiLBIx0r5MWLG27XMAtfI57FjU3s7qyaNkslMyOjJs6 MyOke0zGYggtAvdxAzFr716V0iOkUo5LTOqk82lqeva+IRxdFi aXP6Q4HOJsA0jeN6rVGqla3SsmkYHUxDj2WSySg2MIiOLCw8zk eC7YyIMiDhNLalVNXWxVM5pwwxhkrGPkJyDwejxMzyc05kZhaf s+1fqqGOaGd8T2PcHs6N7yWutZ9w5oyIDdm8HiuoMqDKgk3IOx RmVBkCCQocoy8JXPCBSkSYgjEgCmlOJTSgikWjof+y/md81nS7Fp6JH0Q73f6irguIQhUCr1cGMZbRsVhCDCcE1XdJR2I dx29/7+SpYwoCyWyYZxzTTVDgVBNhS4VX638Pqk62fc9UFnClwqr1p/uJesP/hoLOFLhVbp5PcR08nuKUWcKMKr9PJ7iOnk9xBYwowqv08nuI6w/wDh+qosYUYVX6y/+H6o607+GfP9FBPhRhUHWz7h80dc+AqibCkwqLro90o643gfJB LZIQmCrb+wl6y3j6FAEJE7pW8QjEOI80DcSUOQWpoCokw3WvRR YWNaefqSVX0dB9s+H9VfVAhCEAhCECOaCLEXCxaqKz3Dn6LbWb pFvaB4j5IKIhCeIxwTglUAGpbJUqgSyVCEBZCY6WyiMhKCcuCa ZQoEhNkE/So6VVTO33h+IIEzfeHmEFsSBOBCqgpboLVkllC2QqVsl0C4Qmm McE9CCIwt4BNNO3gp0iCsaYKJ1NwVwprkFINIKv0VIX54rAcr3 URC1qBlmDnmqLDG2AA3JUIVAhCEAhCEAqekm9kHgfmrigrW3Y7 z8igywnBIEoUCpUIuoAlQveh7rqvVThjcRDiLgdkXOZAv3Db4I HuNsybWWXpDTQjjglYzpWTyRxh7XDABI4ND77xn+q046J/TPc54dE+MNEZaOy4E3cDvuHZ390KxR0DIoxExtmtJIGZticXHb zJ7kGE2GrNc6N5IpzAXNcxoAEoe0YS7bcgnyKTVXV58TJm1DjI 4zyOY4vLz0ZDcNyc75HJdOkxBSCuNGRe4EHRcXuBWmvSl6ooHR LN129xsm9TeNj78nD81oYkl1Bn2I2i3qEoV4hRPh4ZKiNkilUB Fk5jkEqRKhA0pjk8phQJZbjG2AHAWWPStu9o5/LNbK0BCEIBCEIBCEIBMmF2uHI/JPQgxAnBIRbLglCgco3lPJUMriBcNLjwHqoGyEjDZpN3AG32Qd pKnp6cMx5k43YszfOwGXLIZJYYg3Fb7ZxG532Av5ALE1r1sgoI 7yHE9w7ETfru5/C34j4XOSDec8AXJsBvPBcbp32lUVOS1jjUvG6KxYO+Q9n8OJeV aza4VVaSJH4I90LCQzli3vPM+AC54uWs4pXe6U9qtZJcRMjgHd 0jx/M7s/wCVc1Wa110v162c8mylg/Cyw9FiEppK1BdNTLIc5Hu+9I4/MqVgmZm2R7e5z2+oKr0j8vFXm1Rta17oiSl1mroT2ayccjM57f wuJC6PRftSro7CURzj4mYHfiZYf5SuLrCMlACkV7loT2nUc1my 4qZx9/tR3/xG7BzcGrtYZmuaHNcHBwuCCCCOII2hfLbStrV7WaponXhks0m7 o3dqN3e3ceYseanUr6Mc26gc2y5/VDXWCuGH+ymAu6Jxvcb3Ru+2PUbxvXTOzCxIqNjk8qBrsyPdNl MCgQppTimFUWNHN7fcD/T81qLP0Y3Nx7gtBUCEIQCEIQCEIQCEIQZNS2z3d9/PNMCs6Qb2geI+X+6qhQDymU4uceYObbHgDkbevinHamVtWyKN8 sjsLI2lzjwa0XJUGHrvrUyggxZOmkuImHeRtc632Rcd+Q33Hgm ka+SeR80rzI95uXHaeXIDYAMgr2sGlpa2pkqHA9o2a33IxfAzw GZ4kk70tPqtWSC7ad1uYI8rreZEY100uWnX6vVUIxSQPaBvwkt 89iyiFUBKQpLpgffZ52QSNdY5KXrBSQwNvdxcRwaAAeRO1PmiZ e7cbeRs4bOaKjJulCiNxtz5qRrkQ9pTwmBOCCaCZzHNe1xa5pB DmkggjYQRsK9r9n2uYrGdBMQKhgvuAlaPtgbnDeB3jLIeIBWaK qfFIyWNxa+Nwc1w3EfMbiN4JG9Nyj6WmGw3sG3J5i37Pghh9Vm ar6bbWUsc7QAXZPbtwSD6ze7eORC0WHMg24gDgubR5TU4pqo09 Htsy/Ek/l+SspkTLNA4BPVAhCEAhCEAhCEAhCEFavZdt+BWctlzbgjisaQ WJB3IGNOZXFe1etIpoqZpsaqTO23o47Odb+YxjxK7KI7e8rzn2 nVWGso/hY5w7y8A/wCkKYLOrGrMUAjdIA6RxAaL5XtcnLb8t+/Lcr5jnHGQCN4AtfkFyusen7y00sBs1rG2++QMfiPq/wAqzJ9OyCS97Wy2br71qVHY09Q4PZFLZwfkH8+BC5b2gapswun hjDCy+MNFrWF722Wtwt+aii0490oJNwNht6gbldGl3yUukJHuz MTiw7O2A2Ow59tp72hPB5R0WI57PmrsFP4AKJm5XwLDwVDMLRu RYcE4pSMyf0+SCCSHxVN8Vsxs3j+i1WqnM2xKCzoPREtVKIom3 J2nc0cSvSaTUyjpmh0rOnOwuk+rf4WDLzv3rO9nlS2HR9ZNYY2 yNaDvOJoDB4EPd4c1c0/rG2VkTQCG7P5gM/moJei0ffCaOEcxDG31AuqendQ4ywy0odGQLmMkuFttxe5t4nwV CWVjWh2fa2foumo9ZwTSxm+Vg93wOFge8ZHwQY3so0g6GrkpH5 Cdpc0X/vI88u9mK/3AvVZMiCAOBPLcB42XmmloGw6ZpywBpE0QcBsvIGteB+Mr0mq+ rsxEZgXtmN/gpyMTFSUrMTwPHyUN1f0bHtd4D81FXkIQqBCEIBCEIBCEIBCEI BZ+kYvtDftWgkIQc9AMvE/NeYe2iAiSkmGyz2Hvu1zfQOXsOkILdoDLYfyXE+0jQ5qaCTCLv h+laLXJLdoHMtxDxTB5TovSLHYWyXIBuQCAeZbfK/Leuwp6eif/AHouc7PJieO/ECCvKr7wrNPpOZlsErgBuxG3ktI9Iq6OmacpmNsDkH9I7PgGhc tprTDRB1Zhu0Fx2DEbm93kbNgy5Z7Fg1GlJpMnyuI4YjbyVO6B 7ldp5w4d25UAU0gg3BsUGn3JbHiqkVQ7i095t67P91JNK5u+PY D2ZA7buy3oLTnhoWf0lySoXuc45m6cDZB1WqtcGMkidm2Q3LeY aQHDiRc/sLXo9BySMa77JJIdtHpey4GGUtNwVuaO1gcw3uRxLXOaT3luR8 QUHVDVl/vA8ACT6AJppTTyNdI0HsGzMQBzaRd3ujO9ys6bXBxbbFJs/j/PCxp9Vj1Gk8V998+AvxNzd3iUHRaGndUaSprnEXSh5J3hl3l3L NoAXr1X9UjbcbOPeeC8z9kujC+aardsjHRtPFzrF1u5oaP5l6g Ii9wYPH9VnTBTguDeJstyJmEAcFFT0jWZi/ib2VhFCEIQCEIQCEIQCEIQCEIQCEIQI5twQd6x6iDCcJ2HYtlR zwhwsf8AZB83+0bVg0dSXtH0FQS6MgZMftdEfG5Hw/dK48r6f07oWOoifTTsxMePEEfVc07nA5grwbW/VCagks76SJ57EwbYH4Xj7L+Ww7RvAuajmglslLUiqFDV1+qOp5 qi4vJaxv1ncL7AOJ/ouUpc3j97AvQdG1746ZzY8rds9ww2+YRTtN+zWKIBzKp4vsa+J ryfFpb8lj0OpIc9rZJywEgZRX288eXktvSms0kjmvIsCL2G47D Y+qoyabe6wAtmFPot6w+zZsUBdTyPe+PNzXlvaHKwAGz57d3nA avWY9YJpJXu+zE1rDbgT9Y87gLzHSwHTPI2ON/NXBVsntahgUrWqoRrVe0Xo+SeWOCJuJ8hsOA4uPAAXJ5BJQ0T5 ZGxRMMj3Gwa0Zn+g5nIb17VqRqi2hjxvs+eQWe4bGjb0bOV7XO 8jkAJuwa2g9FMpKeOnZmGDM2zc45uceZJJXRUNPhFztPpyTKOl +07buHDmeaurLQQhCAQhCAQhCAQhCAQhCAQhCAQhCAQhCCOaIO Fj+oWXpDRzXsdFKxskbxYhzbtI4ELYQUHhutXssewuloT0jP4L 3dtv3HnJ45OseZXm1VSPje6N7HMc3Itc0tcO8HNfWUlKN2XLd+ ixdOauU9S3DU07ZLCwcR2mj4ZG2c3wISpHzEy4IO8LpdEaULWu bfsyNLDfgdx4HgV32lPZHC65p6l8fwyNEje4EYSPG65yo9l2kI ySzopfuS4Se8PDR6q0WqGipCBebIjZJ9E4dxILXeBU1RoykYMp mNvvdMHnwYxtysdmqmlo8hSyj7kjCD3hr7Jz9X9Lvy6tM3dYFr B49oAoItJ1zIGStikcRNYOLmYXutnk3a1pvtOZ4LjnkuJcd67a n9mukZD2oWx85JmW8mYj6Lf0b7InXBqKoAb2xMufB7/AP5Sjy5rbLrNWtRaurs7D0ER/vJGkXHwM2u78hzXrOhdTKKmIdHTh8gzxv8ApHg8QTk0/dAXTR0pO3L5p2I5/V3VqCjYGQx3eRZ0hAMj879p3C52bNnBdHT0ts3Zn0CnjjDdgT1 FCEIQCEIQCEIQCEIQCEIQCEIQCEIQCEIQCEIQCEIQCEIQMdC07 QozTDcSFOhBXNMfe9EnVj7w/D+qsoSCv1X4j4BObTN4X7ypkIEa0DYLJUIQCEIQCEIQCEIQCEI QCEIQCEIQf//Z[/img]

Hiện nay, khi lắp đặt hệ thống camera, người dùng vẫn đang thắc mắc nên sử dụng camera có dây hay không dây. Mỗi loại có những ưu và nhược điểm riêng. Hãy cùng tìm hiểu một số thông tin về loại camera không dây. lắp đặt hệ thống camera quan sát

Camera không dây là một loại camera giám sát an ninh sử dụng sóng vô tuyến để truyền dữ liệu âm thanh, hình ảnh từ một máy camera phát về một máy thu. Thông thường các loại camera an ninh sẽ cần phải sử dụng 2 loại dây là dây nguồn và dây cáp tín hiệu, nhưng loại camera giám sát không dây này lại được tích hợp bộ thu, phát sóng không dây thì không cần phải đi dây cáp tín hiệu.

Sóng không dây thường được sử dụng ở các tần số 900 MHz, 2,4 GHz và 5,8 GHz, hiện nay phần lớn các camera không dây này hoạt động trên tần số 2,4 GHz. Khoảng cách truyền xa trong điều kiện không bị cản trở từ 100-300m, nếu trong nhà bị cản trở bởi tường thì được khoảng 30-50m tùy từng không gian.

Có rất nhiều các loại camera khác nhau: Có loại kết nối để xem trực tiếp trên màn tivi, hay với máy tính thông qua cổng USB, có loại vừa kết nối với máy tính vừa kết nối tivi, có loại còn có cả một màn hình LCD cầm tay nhỏ gọn để theo dõi có thể ghi hình, chụp ảnh lại trên chính màn hình đó…

* Ưu điểm:

- Lắp đặt, cài đặt dễ dàng mà không cần chạy dây. Bạn sẽ được tận hưởng tất cả các tính năng như một hệ thống có dây, nhưng việc cài đặt thì dễ dàng hơn nhiều.

- Bạn có thể thay đổi vị trí camera bất cứ đâu mà bạn muốn quan sát, camera không dây có thể dễ dàng cài đặt, hoặc chuyển đến các địa điểm khác nhau khi cần thiết. Với hệ thống có dây sẽ khó khăn di chuyển khi bạn muốn thay đổi vị trí camera.

- Tiết kiệm chi phí lắp đặt, đảm bảo thẩm mỹ, mỹ quan cho ngôi nhà của bạn mà bạn không cần đối phó với bất kỳ hệ thống nào của dây điện, tạo thẩm mỹ cho ngôi nhà của bạn.

- Dễ dàng sử dụng nó như một biện pháp tạm thời hoặc theo mùa tại bất kỳ địa điểm mà bạn không cần phải theo dõi thường xuyên. Ví dụ như bạn muốn theo dõi công trường đang thi công chỉ tại một vài thời điểm bất kỳ nào đó sau đó bạn có thể di chuyển camera sang các công trường khác mà bạn muốn.

- Dễ dàng lắp đặt cho khu vực khó đi dây: Tại những khu vực khó đi dây thật đơn giản chỉ với hệ thống camera quan sát không dây bạn sẽ có thể quan sát bất cứ đâu. camera an ninh không dây

* Nhược điểm: Không an toàn, dễ bị bắt sóng hoặc bị ảnh hưởng nhiễu trước các nguồn sóng khác như điện thoại di động.

Hầu hết các hệ thống camera đều rất dễ sử dụng, ngay cả nếu bạn không có kỹ năng về công nghệ. Với những ưu điểm trên camera quan sát không dây rất thích hợp cho việc lắp đặt cho nhà hàng, văn phòng, nhà riêng, nhà xưởng …. Cũng theo đó camera quan sát không dây cũng mở ra một cảnh cửa cho các sự lựa chọn sản phẩm công nghê tốt nhất và yêu cầu khắt khe nhất của khách hàng.



Công ty TNHH QUESTEK Việt Nam

Trụ sở tại Tp. Hồ Chí Minh

Địa chỉ : 278 Luỹ Bán Bích, Phường Hoà Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : (08) 3973 2222 – 3973 3533

Hotline: 1900 7144

Hotline Kĩ thuật: 0932.685.888

Email : info@questekvietnam.vn